2018. aasta

jaanuar – uudisloomingu konkursi väljakuulutamine nais- ja neidudekooridele repertaari leidmiseks, tähtaeg 1. november

veebruar – Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud nais- ja neidudekooride kontserdid üle Eesti

veebruar – neidudekooride kontsertreis Riiga

10. ja 11.märts – nais- ja neidudekooride võistulaulmine Tallinna Ülikooli aulas

märts – emakeele päevale ja Ungari rahvuspühale pühendatud kontsert

aprill – seltsi volikogu aruande- ja valimiskoosolek

mai – Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud nais- ja meeskooride ühisprojekt – kontsertreis Tallinn-Helsingi/Turu-Stockholm-Riia-Tallinn

juuni – lipupäeva tähistamine Toompeal

november – isadepäeva kontsert

detsember – advendkontserdid Tallinnas ja Tartus

2019. aasta

veebruar – Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud nais- ja neidudekooride kontserdid

märts – emakeele päevale ja Ungari rahvuspühale pühendatud kontsert

17. märts – Arvo Ratassepa mälestusauhinna üleandmine ja kontsert

aprill – seltsi volikogu aruandekoosolek

mai – nais- ja neidudekooride kontserdid Eestimaa linnades

4. juuni – lipupäeva tähistamine Toompeal

juuli – XXVII laulupidu Tallinnas

19. oktoober – Eesti Naislaulu Seltsi 25. aastapäeva tähistamine Pärnu kontserdimajas

november – isadepäeva kontsert

detsember – advendikontserdid Tallinnas ja Tartus

2020. aasta

veebruar – Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud nais- ja neidudekooride kontserdid

märts – emakeelepäeva ja Ungari rahvuspühale pühendatud kontsert

aprill – seltsi volikogu aruande- ja valimiskoosolek

aprill-mai – nais- ja neidudekooride kontserdid Eestimaa linnades/naabermaades

4. juuni – lipupäeva tähistamine Toompeal

juuni – nais- ja meeskooride ühine laulupäev Viljandis

november – isadepäeva kontsert

detsember – advendikontserdid Tallinnas ja Tartus