Selts tähistas EV 98 aastapäeva Peterburi kontsertreisiga

20.-23. veebruarini 2016 korraldas ENLS kontsertreisil Peterburi. Sellest võtsid osa mitmed naiskoorid: naiskoor Gaudete, naiskoor Carmina, Lähte naiskoor, naiskoor Domina, Tallinna Ülikooli  Naiskoor HELIA, naiskoor KANNEL, Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor, naiskoor TEMPERA, Rakke naiskoor ja Luunja laulukoor JÕEÕED.
Toimus kaks kontserti, mis olid pühendatud Eesti Vabariigi 98. aastapäevale. Esimene kontsert oli Peterburi Kultuurikeskuses Moskovski, kus esines ka kaks Peterburi koori. Teine kontsert leidis aset Peeter-Pauli Saksa Luteri kirikus, kus esines ka noortekoor Peterburist. Nõukogude ajal kasutati seda kirikut basseinina ja nüüd laulsime justkui basseini põhjas ja külgtribüünid olid kõrgel üleval. Kontserdid võeti väga soojalt vastu, ikka braavohüüetega. Ühendkoori koosseisus oli ca 180 lauljat.

Külastasime Kroonlinna ja Koidulaga seotud paiku selles, Eesti Jaani kirikut, kus hr Jüri Trei andis meile värvika ülevaate Jaani kiriku taastamisega seotud seikadest, Peeter-Pauli kindlust, Mosaiigikirikut (Spas na Krovi ehk Mosaiigikirik ja ka verelunastuskirik). Kiriku ehitamisel oli kasutatud Narvast ja Saaremaalt toodud materjale, mille tõttu on kiriku välisseinal  nende kahe linna vapid. Mosaiikkirik on 1997. aastal taasavatud kirik, mis on nii seest kui väljast kaunistatud mosaiikidega. Kiriku siseruumi kujundamisel on kasutatud üle 20 erineva mineraali, sealhulgas itaalia marmorit, malahhiiti, mäekristalli ja topaasi), Peetri-aegse Peterburi interaktiivset mudellinna (Petrovskaja Akvatorija) ja mitmeid teisi paiku.

Täname giide Boris Gorbunovi, Viiu Fjodorovat, Aivar Leštšinskit, Margit Võsa, Tiit-Reiside bussijuhte ja vastuvõtjaid reisi sujuva korraldamise eest!

Palju tänu ka kõigile lauljatele, kes andsid oma parima!

Teksti autor Maris Liiders