Neidudekooride dirigentide teabepäev 4. novembril 2017 Tallinna Reaalkoolis