PR. INGRID RÜÜTLI KÕNEDE KOGUMIK

Laulmine kaunistab iga naist. Eesti naine ja eesti laul on lahutamatud.
Ingrid Rüütel, Eesti Naislaulu Seltsi patroon.

Laupäeval, 12. juunil esiltles Eesti Naislaulu Selts oma volikogul Seltsi patrooni pr. Ingrid Rüütli
tervituskõnede kogumikku.

Pr. Rüütel on Seltsi patrooniks alates aastast 2004 ning on pidanud igal seltsi suuremal üritusel –
üleriigilised laulupäevad, iga-aastane riigi aastapäevakontsert, seltsi enda sünnipäevad – vägeva kõne.
Nii vägeva, et vajasid nii jäädvustamist kui ka jagamist. Need kõned ei ole lihtsalt pidulikud pöördumised
seltsi liikmeskooride, dirigentide ja publiku poole, vaid seoseid loovad tagasivaated ja mõtterännakud
Eesti riigi ajalukku ning muusikakultuuri algallikatesse. Ning nüüd on pr. Rüütli enda valikul tervituskõned
aastast 2004 – 2016 saanud kaante vahele.

Tsitaat kogumikust: Laulmine pole üksnes meelelahutus, vaid ka rituaal, mis loob ja tugevdab ühistunnet,
annab jõudu, seob kodu ja kodupaiga, sõprusringi, maa ja rahvaga.
Kogumiku koostaja ja toimetaja on Seltsi esinaine Margit Võsa. Kujundaja Anneli Kenk / OÜ Saarakiri.