Salme Kultuurikeskuse Naiskoori Ilo 76. sünnipäeva kontsert “Meid laul on kokku toonud”