Seltsist

Eesti Naislaulu Selts on mittetulundusühing, mis tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel, avalikes huvides ja heategevuslikel alustel.

Seltsi missioon
  • naislaulu traditsioonide ja rahvustunde hoidmine ning edendamine
  • laulupäevade, kontsertide ja võistulaulmiste korraldamine
  • muusika- ja kultuurialane enesetäiendamine
  • trükiste ja nootide väljaandmine
Seltsi visioon
  • kaasata  neidudekoore seltsi liikmeskonda
  • luua võimalus igal liikmel seltsi tegevusest osa saada
  • kindlustada tulevikuks tugev ja elujõuline kooriliik
  • tihedam muusika- ja kultuurialane koostöö Eestis ning välismaal