Seltsist

Eesti Naislaulu Selts (ENLS) ühendab nais- ja neidudekoore ning edendab naiskoorilaulu. Selts asutati 30. oktoobril 1994, mil võeti vastu põhikiri ja valiti esimene juhatus. Oma eelkäijateks loeb selts 1921. aastal Tallinnas asutatud Eesti Lauljate Liitu, 1928. aastal loodud Tartu Naislaulu Seltsi ja 1935. aastal loodud Tallinna Naislaulu Seltsi. ENLSi tegevuse sisuks on naiskoorilaulu traditsioonide edendamine ja rahvustunde hoidmine. Seltsil on oma lipp ja metallikunstnik Krista Laose kujundatud hoburaudsõlg.   

Seltsi eestvõtmisel toimuvad naiskooride laulupäevad, kontserdisarjad, tähtpäevakontserdid ning teabepäevad. ENLS on ellu kutsunud Eesti nais- ja neidudekooride võistulaulmise. Selts peab üheks oma kõige olulisemaks ülesandeks luua võimalus igal liikmel seltsi tegevusest osa saada ning teha muusika- ja kultuurialast koostööd kõigi huvilistega nii Eestis kui ka välismaal.

Eesti Naislaulu Selts on mittetulundusühing, mis tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel, avalikes huvides ja heategevuslikel alustel.

Seltsi missioon
  • naiskoorilaulu traditsioonide ja rahvustunde hoidmine ning edendamine
  • laulupäevade, kontsertide, kontserdireiside, võistulaulmiste, teabepäevade ja erinevate projektide korraldamine
  • muusika- ja kultuurialane enesetäiendamine
  • trükiste, nootide ja helikandjate väljaandmine
Seltsi visioon
  • kindlustada tulevikuks tugev ja elujõuline kooriliik
  • luua võimalus igal liikmel seltsi tegevusest osa saada
  • suurendada neidudekooride kaasamist seltsi liikmeskonda
  • laiendada muusika- ja kultuurialast koostööd Eestis ning välismaal

Eesti Naislaulu Seltsi juhatuse esinaised

Margit Võsa – mai 2014 –
Maire Pedak – märts 2008 – mai 2014
Tiia Penjam – aprill 2006 – märts 2008
Kaie Kuslap – september 2002 – aprill 2006
Viktoria Jagomägi – oktoober 1998 – september 2002
Maret Hurt  oktoober 1994 – september 1998