Nais- ja neidudekooride võistulaulmine 10. ja 11. märts 2018. aastal Tallinna Ülikooli aulas

Klassikaraadio saade Delta võistulaulmisest

JUHEND

Võistulaulmine toimub 10. ja 11. märts 2018. aastal Tallinna Ülikooli aulas. Võitjate autasustamine ja kontsert on mõlema päeva õhtul samas.

 

Võistulaulmise läbiviimise kord

Võistulaulmine toimub ühes voorus. Vastavalt koori spetsiifikale ja kava raskusastmele võisteldakse järgmistes kategooriates:

1) naiskoorid A-, B- ja C- kategoorias (lauljatele alates 21. eluaastast);

2) tütarlastekoorid/neidudekoorid A ja B kategoorias (neidudekoori lauljate vanus kuni 21.a. k.a., 15% võib olla vanemad-vilistlased)

Muusikaõppeasutuste ja -stuudiote koorid ei tohi esineda tütarlaste B-kategoorias, mis on mõeldud tavakoolide kooridele; ühelgi muul kooril kategooria valikul piiranguid ei ole.

 

Nõuded kavale

Esinemise aeg A- kategooria nais- ja neidudekooridele on 12 – 15 minutit, teistele kategooriatele 7–12 minutit, mis sisaldab kohustuslikku laulu ja vabalt valitud laule antud ajalimiidi piires. Lubatud on ka laulmine mis tahes instrumendi saatel. Ajalimiidi

ületamise eest enam kui minuti võrra, tulevad miinuspunktid.

 

Kohustuslikud laulud

Naiskooridele

A-kategoorias: Gustav Ernesaks / Debora Vaarandi „ See kauge hääl“ *

B-kategoorias: Gustav Ernesaks / Marie Under „Laululind“ *

C-kategoorias: Gustav Ernesaks /Anna Haava „Kõige ilusam luule“

seadnud A. Männik **

Neidudekooridele

A-kategoorias: Pärt Uusberg / Henrik Visnapuu “Kevadõhtu” ***

B-kategoorias: Pärt Uusberg / Doris Kareva „Mis on inimene?“ ***

 

* Gustav Ernesaks „Laule naiskoorile“, Kirjastus „Eesti raamat“ Tallinn 1978

** Laulu noot failina juhendiga kaasas

*** Originaalnoot firmalt Kirjastus SP Muusika, info@spmuusika.ee, tel. 6418-315

Kohustuslik laul tuleb esitada originaalhelistikus. Vabalt valitud laulude helistike muutmisest tuleb žüriid eelnevalt teavitada.

 

Žürii töö ja hindamise kord

Koore hindab kolmeliikmeline žürii. Žürii esimees on väljastpoolt Eestit.

Hinnatakse

1) kava valikut ja laulude esitust (interpretatsiooni);

2) vokaaltehnilist teostust;

3) kohustusliku laulu esitust.

 

Žürii hindab koore 100-punktisel skaalal. Igas kategoorias antakse välja I, II ja III koht kogutud punktisummade alusel. Võrdse punktisumma korral lähevad kohad ja preemiasummad jagamisele.

Esimese koha saamiseks oma kategoorias peab koor koguma vähemalt 85 punkti, teise koha saamiseks vähemalt 75 punkti ja kolmanda koha saamiseks vähemalt 65 punkti. Žürii võib jätta osa auhinnalisi kohti välja andmata.

Žüriil on õigus anda ka eripreemiaid. Kõik koorid saavad osavõtjatunnistuse. Pärast võistlust koostab žürii iga koori esinemise kohta kirjaliku lühikokkuvõtte. Koorile edastab selle ENLS e-kirja teel.

 

Preemiad

Iga kategooria esimesed kolm kohta on rahalised preemiad 10. märtsil võistlevad naiskoorid B ja C kategoorias

11. märtsil võistlevad naiskoorid A kategoorias ja neidudekoorid A ja B kategoorias

 

Osavõtutingimused

Võistulaulmisele palume end registreerida hiljemalt 1. veebruariks 2018.

Teatada koori nimi ja kategooria, milles võisteldakse.

1. veebruariks 2018 tuleb esitada:

1) oma esinemise täpne kava (muusika ja teksti autorite nimed, esitusjärjekord);

2) enda valitud laulude noodid kolmes eksemplaris;

3) lühike ülevaade koorist, teave dirigendi kohta ning kontsertmeistri nimi, kui koor kasutab esinemisel mõnda instrumenti, ja solisti nimi (kui on solistiga laule). Koori fotot pole vaja. Koori esinemise salvestust helikandjal ei nõuta.

1. veebruariks tuleb kanda osavõtutasu (ENLS liikmetele 25 eurot koori kohta, mitteliikmetele 200 eurot koori kohta) seltsi arvele EE0710100 2202 4251 007.

Võistulaulmise korraldaja kontaktandmed:

Eesti Naislaulu Selts, Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn

Telefon: 5098352. E-post: enls@kooriyhing.ee

 

Selgituseks võistulaulmise juhendi juurde

Võistulaulmise kohustuslikud laulud valis ja juhendit täiendas toimkond koosseisus: Merike Toro (võistulaulmise kunstiline juht, naiskoor Gaudete dirigent), Andrus Siimon (Teaduste Akadeemia naiskoori ja Eesti Koorijuhtide Naiskoori dirigent), Anneli Surva (Eesti Rahvusraamatukogu naiskoori ja naiskoor Ilo dirigent), Margit Võsa (naiskoor Carmina dirigent), Mait Männik (naiskoor Gaudete dirigent), Toomas Voll (Pärnu neidudekoor Argentum Vox dirigent), Aivar Leštšinski (Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori dirigent) ja Silvia Mellik (naiskoor Vanaemad dirigent) ja Maris Laht (Avinurme naiskoor dirigent).

Kategooriate määratluse juures otsustas võistulaulmise juhendi koostamise toimkond, et juuksekarva lõhestama ei hakata.

■ Naiskooride kategoorias võib esineda ka siis, kui kooris on üksikuid lauljaid, kes on nooremad kui 21-aastased.