TARTU KULTUURKAPITAL KUULUTAS VÄLJA STIPENDIUMIKONKURSI VAIKE UIBOPUU SIHTKAPITALI STIPENDIUMILE

Vaike Uibopuu sihtkapital on asutatud 2010.aastal eesmärgiga toetada püsivalt tegutsevaid Lõuna-Eesti naiskoore ja nende dirigente ning tunnustada kvaliteetse naiskoorimuusika viljelejaid. Stipendium määratakse iga-aastaselt kordamööda dirigendile või koorile.

Käesoleval aastal oodatakse sihtkapitali stipendiumile kandideerima Lõuna-Eestis (Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa) oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud naiskooride dirigente.

Ettepanekuid võivad teha nii koorid, organisatsioonid, maakonnad kui üksiksikud.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 01.novembriks 2012.a. esitada taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil, kus märkida ära dirigendi nimi ja kontaktandmed. Taotluse põhjenduses tuua välja dirigendi muusikaline tegevus hooaja jooksul ja panus kohalikku kultuuriellu: repertuaar, kontserdid ja esinemised, osavõtt vabariiklikest ja kohalikest laulupäevadest ja konkurssidest.

Stipendiumi suurus on 350 eurot.

Vaike Uibopuu sihtkapitali stipendiumi statuut:
 https://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=599&Itemid=190 

Nimelise stipendiumi taotlemise ankeet:
https://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=118
Vaike Uibopuu sihtkapitali stipendium antakse üle 02.detsembril 2012.a. Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäeval.

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee