Valmis seltsi koostatud naiskooride laulik „Kõik muutub lauluks“

Valmis sai seltsi poolt koostatud naiskooride laulik „Kõik muutub lauluks“.

Lauliku hind on 10 eurot laulik ja minimaalne ostukogus on 16 laulikut.

Oma ostusoov palun saata e-mailile enls@kooriyhing.ee , lisada kogus ja kuidas lauliku eest tasute.

Meie raamatupidaja teeb vajadusel arve. Laulikute transpordis lepime eraldi kokku.

Aktiivset tellimist ootama jäädes,

Marika Murumaa
ENLS vastutav sekretär
tel: + 372 52 317 82

>>> LUGUDE NIMEKIRI

Head dirigendid ja lauljad!

Käesolev laulukogumik on välja antud Eesti Naislaulu Seltsi 25. aastapäeva puhul, pakkudes erineva raskusastmega teoseid nii nais- kui neidudekooridele.

Lauliku koostamise mõte sündiski naiskoorile meelepärast ja jõukohast nüüdisloomingut otsides. Uue koorimuusika konkurssidelt jõuavad vähesed teosed amatöörkollektiivide repertuaari, ometi leiab uusi tähelepanuväärseid laule nii kooride kontsertide kui suurte laulupäevade kavadest. Võib julgelt väita, et mitmed meie heliloojad kirjutavad meelsasti koorimuusikat, sageli kindlale kollektiivile tellimustööna või kingituseks. Siiski ei jõua paljud sellised laulud laiema kuulajaskonnani ja võivad lõpuks trükis avaldamata kujul sootuks unarusse jääda. Seetõttu on nüüd kaante vahele jõudnud terve rida laule, millest enamus näeb trükivalgust esmakordselt. Palju on uudisloomingut, sealhulgas ka naiskooriseadeid. Lisaks on kogumikku talletatud mõned juba varem lauljate ja publiku sooja vastuvõtu pälvinud teosed, et need jõuaksid edaspidigi kooride repertuaari.

Kogumiku nimiloo „Kõik muutub lauluks“ on helilooja Pärt Uusberg kirjutanud kahes, häälte jagunemise poolest erinevas versioonis, mis sobivad ühendkoori puhul ka samaaegselt esitada.

Kauneid hetki muusikas!