Volikogu aruande-valimiskoosolek

6.juunil toimunud aruandlus-valimiskoosolekul valiti seltsi esinaiseks Margit Võsa!

Õnnitleme!